dzisiaj jest: 23 kwietnia 2019. imieniny: Jerzy, Wojciech
wersja polska 
Aktualności

GMINA KORYTNICA DRUGA NA MAZOWSZU W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z PROW

 

 

 

GMINA KORYTNICA DRUGA NA MAZOWSZU
W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z PROW

 

3 września 2014 r. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz Lokalnych Grup Działania z terenu województwa mazowieckiego uczestniczyli w VIII Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Naszą gminę reprezentował Wójt Gminy -  Stanisław Komudziński.

W programie Kongresu oprócz dyskusji na temat wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  i jego efektów na mazowieckiej wsi odbyło się wręczenie pamiątkowych pater dla najefektywniejszych beneficjentów PROW 2007 - 2013. Wśród nagrodzonych znalazła się Gmina Korytnica, która zajęła drugie miejsce w Województwie Mazowieckim, pod względem pozyskanych środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wyróżnienie to jest potwierdzeniem aktywnej działalności władz gminnych w pozyskiwaniu środków unijnych dla Gminy Korytnica. Nagrodę wręczyła Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego wraz z Mieczysławem Paradowskim przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Otrzymane wsparcie finansowe pozwoliło na realizację następujących inwestycji:

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Korytnica: utworzenie parkingów przy Urzędzie Gminy i kościele parafialnym, remont chodnika przy ulicy Spółdzielczej i Sienkiewicza, przykrycie rowu wzdłuż parkanu przy ulicy Małkowskiego

2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Korytnica

3. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Korytnicka

4. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Górki Borze

5. Remont chodnika w miejscowości Górki Grubaki

6. Remont chodnika w miejscowości Górki Borze

7. Remont chodnika i świetlicy wiejskiej w miejscowości Kąty

8. Remont chodnika w miejscowości Wola Korytnicka

9. Remont świetlicy i chodnika w miejscowości Roguszyn

10. Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rabiany

11. Remont świetlicy w miejscowości Połazie Świętochowskie

12. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaczew

W ramach działania „ Podstawowe usługi dla ludności”:

1. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Korytnicy oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korytnica

W ramach działania ”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Oś 4 LEADER (małe projekty)

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Korytnica

2. Wydanie publikacji książkowej o dziejach Korytnicy i ziemi korytnickiej

3. Rolniczy Festyn Korytnicki 2010

4. Rolniczy Festyn Korytnicki 2011

5. Muzyka, tradycje współczesność (przegląd piosenki biesiadnej i wydanie śpiewnika piosenki biesiadnej i regionalnej)

6. Na ludowo w gminie Korytnica (warsztaty taneczne dla dzieci z zakresu tańca ludowego i zakup strojów ludowych na wzór stroju korytnickiego)

7. Rolniczy Festyn Korytnicki 2012

8. strażacy ziemi korytnickiej (wydanie publikacji książkowej)

9. Korytnicka Biesiada Rolnicza 2013

10. Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Korytnica

11. Koło taneczne – Korytnickie Promyczki ( warsztaty taneczne dla dzieci , utworzenie zespołu tanecznego Korytnickie Promyczki

12. Wesoła zabawa ( doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Korytnicy

Łączna wartość pozyskanych środków przez Gminę Korytnica w ramach PROW 2007-2013 wyniosła 5.985.000 zł.

ZOBACZ GALERIĘ

 

 informacja.docx

« powrót